Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - Dětská, pánská i dámská obuv,

botybotky.cz

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Telefon -  604464320

www.Botybotky.cz

FashionFrey s.r.o.
IČO: 05736196

 Martin Cinegr 
 
Barbora Freyová
Chýnovská 131
Libčice nad Vltavou
252 66 
 
 

FashionFrey s.r.o.
IČO: 05736196

 
Informace: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Všechny  objednávky uskutečněné na našem servu Madlenkashop.cz a Botybotky.cz jsou závazné. Při nevyzvednutí a neuhrazení objednávky formou dobírky, budete vyzváni k uhrazení poštovného, které jsme za vás museli uhradit. Při neuhrazení takovéto objednávky bude váš závazek předán firmě která se tímto zabývá. Musíme se také chrátit, před podvodnými nakupujícími. 

Všeobecné obchodní podmínky

POKUD VÁM ZBOŽÍ NESEDÍ, JE MOŽNOST HO VRÁTIT DO 14 PRACOVNÍCH DNŮ!!!

Obecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi obchodníkem (také "dodavatelem") a zákazníkem.
 • Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.
 • Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.

Objednávání zboží

 • Zboží lze objednávat prioritně pomocí internetových stránek - nákupního košíku, dále popř. emailem nebo telefonicky.
 • Každá taková objednávka musí obsahovat
  • kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresa, email, telefonický kontakt),
  • způsob platby za výrobky,
  • objednávané výrobky určené číslem, popř. názvem a dalšími vlastnostmi výrobku (barva, velikost...).
 • Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním zboží.
 • Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadováno žádné další potvrzení objednávky.

Storno objednávky, zrušení objednávky, změna objednávky

Zákazník

 • Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 24 hodin od přijetí objednávky systémem.
 • Zákazník musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky telefonicky nebo emailem a uvést číslo objednávky.
 • Číslo objednávky obdrží zákazník v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky.

Obchodník

 • Obchodník si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že:
  • se podstatně změnila cena výrobku, popř. objednaný výrobek není dlouhodobě dostupný,
  • zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil. Tento zákazník bude napsaný na černou listinu.
  • v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky.
 • O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinen o této skutečnosti informovat zákazníka na některý z uvedených kontaktů.

Platba za objednané zboží

 • Zvolí-li zákazník bezhotovostní formu úhrady (převodním příkazem) za objednané výrobky, je povinen tuto platbu provést bez odkladu. Pokud nebude objednávka uhrazená do 5 pracovních dnů, bude stornována bez nutnosti souhlasu zákazníka a bez ohledu na datum splatnosti uvedený v objednávce.

Doručení výrobků

 • Zboží je doručováno prostřednictvím služeb České pošty s.p. (dále jen doručovatel).
 • Za doručení zboží prostřednictvím doručovatele je účtována částka za poštovné a balné dle platného ceníku.
 • Dodací lhůta je 2 - 14 dnů. Přibližná dodací lhůta je uvedena u popisu každého výrobku. Distributor nezodpovídá za dodací lhůty doručovatele.
 • V případě nemožnosti dodržet dodací lhůtu Vás kontaktujeme a budeme Vás o této skutečnosti informovat.
 • O předání zásilky doručovateli je zákazník informován obchodníkem prostřednictvím informačního emailu na kontakt uvedený v objednávce.
 • Je zde možnost i osobního převzetí a zaplacení při převzetí.

Reklamace

u malých položek jako je oblečení je reklamace do 5 dnů

Případné reklamace vyřídím v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). 
Záruka začíná běžet od předání nového zboží kupujícímu a její délka je 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným zacházením, nesprávným používáním výrobku a nesprávným skladováním. Mezi nejčastější špatnou manipulaci se zbožím je praní, žehlení a nošení uvedené jinak než na štítku zejména pak praní bot v pračce! 
Vyskytne-li se na zboží závada, kontaktujte mě za účelem dohodnutí dalšího postupu. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci v co nejkratší době, nejdéle však do 30-ti dnů. Pokud tato lhůta nebude dodržena, má kupující nárok požadovat zpět kupní cenu v plné výši. 
Zboží, které zasíláte k reklamaci musí být zbaveno všech nečistot. Mokré, zapáchající nebo plesnivé zboží nepatří do reklamačního řízení. Takové zboží je ihned vráceno zákazníkovi zpět!

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. 
Zboží  zašlete zpět pokud možno nepoškozené, mělo by být kompletní a přiložte doklad o koupi. Jestliže bude zboží vráceno použité či opotřebované, budu si nárokovat náhradu chybějící hodnoty zboží v penězích. 
Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.(Následné vrácení výrobku podnikateli však provádí spotřebitel na vlastní náklady.) 
Zboží nezasílejte na dobírku. Takto odeslaný balíček nepřevezmu.

ČERNÁ LISTINA

Pokud si zákazník nevyzvedne balíček a neuhradí dobírku a ta bude následně vrácená zpět ke mně, tak souhlasí, že bude zveřejněn na černé listině, kterou mám na svých stránkách. (jméno,adresa, email) Předpokládám, že lidi si kupují zboží, protože ho chtějí. Pokud samozřejmě zboží nesedí je možnost vrácení do 7 dnů. Tímto se snažím, aby lidé měli solidní jednání a neobjednávali si zboží, na které nemají nebo jde jen o předstíraný zájem o zboží. Je to poškozování obchodu.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

    Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – Botybotky.cz a jeho zákazníků – kupujících.

Prodávající

   e-shop Botybotky.cz

Kupující

   Kupující - při zahájení obchodních vztahů, poskytne prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

    Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č.40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb.

II. Předmět smlouvy

   Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, ostatní údaje uvedené na webových stránkách Botybotky.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými. Botybotky.cz. dále jako „prodávající“, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

III. Objednání zboží

   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně (email) nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky.

   Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.botybotky.cz ( dále jen "eshop" )
 • elektronickou poštou na adrese objednavkybotybotky@seznam.cz

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (email) a uvést následující údaje:

 • úplné jméno kupujícího
 • název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • dodací adresu, včetně telefonického kontaktu
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Přijaté objednávky jsou závazné.

IV. Otevírací doba

    Objednávky přes internetový obchod na adrese www.Botybotky.cz je možné realizovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kontaktovat na tel. nás můžete od po-pá

V. Ceny  

   Ceny uvedené na webových stránkách Madlenkashop.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní částky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti poštovní doručovatelce, nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, pokud není stanoveno jinak.

   V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je 5 pracovních dny.

VI. Odstoupení od smlouvy

  Internetový obchod www.Botybotky.cz poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochranou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem před expedicí zboží.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe emailem na adresu infobotybotky@seznam.cz) S textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne........., č. ........... ( číslo faktury ) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: .................../.........." nebo adresu. Datum a podpis.

Peníze nezasíláme složenkou, pouze na účet.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu,  nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství,  návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době dodávky skladem.      

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VII. Informace o produktech

   Informace o produktech v eshopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

VIII. Platební podmínky

 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • platbou předem bankovním převodem

   Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

IX. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou - Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou České pošty, nebo přepravní službou PPL. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. U služby Česka pošta - doporučený balíček není doba doručení garantována.

   Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu: infobotybotky@seznam.cz sepsat s dopravcem protokol a ten do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu. Pokud je kupující převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

X. Záruční podmínky

  Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Při praní a čištění prádla respektujte prací symboly uvedené výrobcem na etiketě.
Reklamaci je možné uplatnit poštou. Náklady na dopravu výrobku k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradíme my. Výrobek přijímáme pouze v originálním obalu od výrobce. Vždy je třeba připojit popis vady, kopii kupního dokladu a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazník bude vyrozuměn.

XI. Závěrečná ustanovení

   Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

   Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

   Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem.

VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

I. Obecné podmínky 

Povinnost kupujícího     

Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou jakoukoli její součást, je povinen podat ihned (nejpozději do 3 pracovních dnů) písemně (emailem) prodejci zprávu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána. 

II. Vrácení nepoškozeného zboží

Zboží, které zasíláte zpět nesmí být přelepeno páskou lepící páskou. Krabice od bot a doplňků je také součástí koupeného zboží. Pokud přijde takto poškozené odečteme z vrácené částky 50kč za obal zboží. 

Pokud od Vás příjde zboží jakkoliv poškozené,  kvůli nevhodnému obalu, nemůžete uplatňovat reklamaci, výměnu a ani vrácení zboží do 14 dnů. Zboží takto poškozené Vám zašleme zpět na Vaše náklady.

Na naše zboží se vztahuje 100% záruka. Zboží může kupující do 14 dnů vrátit bez udání důvodu a bude mu navrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil. Vrácena Vám bude rovněž poměrná část uhrazených nákladů na dopravu, Bohužel se nám často stává že si zákazník objedná zboží v hodnotě kdy je poštovné zdarma t.j.nad 2000kč a po vyzkoušení nám celou objednávku vrátí. Proto jsme nuceni přistoupit k opatření u takovýchto případů. Pokud Vaše objednávka nebude nad 2000kč (při částečném vrácení, nebo kompletním vrácení) Bude Vám odečtena z vrácené částky hodnota poštovného, kterou jsme za Vás uhradili při objednávce nad 2000kč. Děkujeme za pochopení

Po dohodě může být navrácení částky provedeno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, které bude zasláno buď s další objednávkou téhož zákazníka nebo samostatně.

Zboží, které nám zašlete zpět na dobírku, nebude přijato! Od vrácené částky budou odečteny náklady spojené s objednávkou a expedicí zboží, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. poštovné, balné apod.). O rozhodnutí, že kupující odstupuje od kupní smlouvy infomuje dodavatele písemně nebo elektronickou poštou.  

III. Reklamace poškozené zásilky      

Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky, osádka vozidla je povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při přejímce nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast osádky vozidla. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (postačí emailem), a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena.

Podmínky pro navrácení zboží:

   - obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (ani otevřen).

Zboží zasílejte na adresu:

www.Botybotky.cz
Barbora Freyová
Chýnovská 131
Libčice nad Vltavou
252 66 
 
 
IČ: 74810481

e-mail: reklamacebotybotky@seznam.cz

Peníze za zboží budou navráceny po dohodě se zákazníkem bankovním převodem (peníze budou odeslány do 15 pracovních dnů po obdržení zásilky) nebo poštovní poukázkou. V případě zaslání peněz poštovní poukázkou odečítáme 30,- Kč poplatek České pošty za tuto službu.

Zákazník je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod na adrese infobotybotky@seznam.cz

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

RTG
Copyright © www.botybotky.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.botybotky.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace

Obsah Vašeho košíku   0,- CZK